ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 Με τον όρο Γενική Γυμναστική αναφερόμαστε σε ένα σύνολο γυμναστικών δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στη Γυμναστική της μεγάλης επίδοσης και έχει τους εξής στόχους :

 

  • Να διεγείρει τη χαρά στην κίνηση και να παρακινήσει την προσωπική δραστηριότητα

  • Να παρουσιάσει τους τελευταίους νεωτερισμούς και την εξέλιξη κάθε κινητικής δραστηριότητας

  • Να προάγει την καλή φυσική , ψυχική και κοινωνική κατάσταση όλων των συμμετεχόντων

     Η ηλικία των αθλητών κυμαίνεται από 3 – 80 ετών και στην καθημερινή γύμναση περιλαμβάνεται ενόργανη γυμναστική , ρυθμική γυμναστική , χορός , ακροβατική γυμναστική , εθνικοί χοροί κλπ.

 

     Όταν η γενική γυμναστική λειτουργεί ομαδικά και συνδυάζει αρμονικά την γυμναστική με τον χορό και τον απαραίτητο συγχρονισμό, δημιουργεί ένα χορευτικό πρόγραμμα, όπου το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Τα χορευτικά αυτά παρουσιάζονται σε διάφορες εκδηλώσεις και διαγωνισμούς τοπικούς αλλά και πανελλήνιου χαρακτήρα, όπως είναι και οι Γυμναστράδες.